Blog ni Bayo Parkusip

padang lawas tano hangoluan

Kecintaan dan Kasih Sayang Kepada Ahlul Baiyt

Sabtu, 4 Juli 2009

Oleh Ustaz Syed Hasan Alatas

Assalamu’alaikum w.w,

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hahdirat Ilahi, yang telah mewajibkan kepada seluruh kaum Mulimin dan Muslimat, untuk memberikan
kecintaan dan kasih sayang mereka terhadap Nabi s.a.w.dan keluarganya
Ahlulbaiyt, yang telah disucikan Allah s.w.t. seperti tersebut dalam
firman-Nya yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah hendak menghapuskan noda dan kotoran dari kamu sekalian, ahlulbaiyt, dan mensucikan kamu sekalian dengan sesuci-sucinya.”
(al-Quran s.al-Ahzab:33)

Nabi s.a.w.bersabda, “Yang terbaik diantara kamu sekalian ialah yang
terbaik perlakuaannya terhadap ahlulbaiytku, setelah aku kembali kehazirat Allah.” 
(Hadis Sahih  dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan oleh al-Hakim, Abu Ya’la, Abu Nu’aim dan Addailamiy)

Imam Syafi’i r.a. dalam banyak syair beliau telah melahirkan rasa cinta
dan kasih sayang beliau kepada Ahlulbaiyt Rasulallah s.a.w.antara syair
beliau yang banyak itu, beliau pernah bermadah:

“Wahai Ahlulbait Rasulallah !
Kecintaan kepadamu adalah kewajiban dari Allah, yang turun dalam
al-Quran. Cukuplah bukti betapa tingginya kamu sekalian. Tiada sempurna
sholat tanpa shalawat untuk anda sekalian.”

Syeikhul Islam Ibnu Thaimiyah dalam kitab beliau yang bertajuk:
“Al-Washiatul Kubra (wasiat yang terbesar) hal 297 beliau
menerangkan, antara lain:’…….Para anggota keluarga Rasulallah
s.a.w.mempunyai beberapa hak yang wajib dipelihara sebaik-baiknya. Allah
s.w.t. telah memberikan hak kepada mereka untuk menerima seperlima
bahagian dari ghanimah (harta rampasan perang). 

Allah memerintahkan kepada Ummat Islam menyampaikan shalawat kepada mereka bersama shalawat yang disampaikan kepada Rasulallah s.a.w. Juga Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan Ummat Islam supaya berdo’a seperti berikut, “Ya Allah! Limpahkan shalawat kepada Muhammad dan Keluarga Mohammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha Agung. Berkatilah Muhammad dan Keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim……”

Alhamdulillah seruan Allah s.w.t.dan Rasulnya kepada kaum Muslimin dan
Muslimat ramai juga mematuhinya. Mereka bukan saja memberikan kasih
sayang tetapi juga telah bersama-sama Ahlul Baiyt berjuang mati-matian
dalam menegakkan dan memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan. Dalam
menyelamatkan Ummat manusia dari penindasan orang-orang yang zalim, yang senantiasa memperturutkan Hawa Nafsu Jahat dan melanggar Perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga akhirnya Alulbaiyt dan pengikut setianya mencapai kemenangan dan terselamatlah Ummat Islam dari kehancuran dan
kebinasaan. Meskipun demikian sepeninggalnya Rasulallah s.a.w.ada juga
manusia durjana yang menjadi budak Hawa Nafsu jahat. Mereka tidak
segan-segan melakukan berbagai halangan dan rintangan supaya Dakwah yang dibawa oleh Ahlul Baiyt terhenti, dengan melakukan berbagai halangan dan rintangan, malah dengan tidak henti-hentinya mereka ini menangkap malah menganiaya Alul Baiyt, dan penyokong penyokong mereka. Malah ada dengan kejamnya telah membantai hampir habis  keluarga Rasulallah s.a.w., seperti yang dilakukan oleh Ma’awiyah bin Abi Sofyan, Yazid bin Ma’awiyah dan anak cucunya. Sehingga mimbar Masjid mereka jadikan tempat mencaci maki dan menghina Ahlul Bait Rasulullah s.a.w. Kecuali Umar bin Abdul Aziz yang telah memberhentikan penghinaan dan penganiayaan yang tidak pada tempatnya itu.

Rasulullah s.a.w.telah mengampuni ayah Ma’awiyah yang bernama Abu Sofyan, malah telah mengampuni juga ibunya yang bernama Hindun yang bukan saja telah membunuh saidina Hamzah bapa saudara Nabi s.a.w, malah telah membelah dada Saidina Hamzah dan memakan hatinya. Sungguh berbeda amalan yang telah dilakukan Rasulallah s.a.w.dan Ahlul Baiyt terhadap Abu Sofyan dan isterinya Hindun jika dibandingkan dengan amal perbuatan yang telah dilakukan oleh Abu Sofyan dan isterinya serta anak cucunya, kecuali Umar bin Abdul Aziz. 

Umar bin Abdul Aziz  telah mendapat kesadaran dan pentunjuk Allah dan menghentikan perbuatan diluar perikemanusiaan yang telah mereka lakukan kepada Ahlul Baiyt. Meskipun demikian segala perbuatan mereka menjadi sia-sia saja, dan akhirnya mereka menemui kehancuran.

Kerajaan Bani Umaiyah telah didmusnahkan Allah s.w.t. kuburannya saja begitu dihinakan Allah. Segala usaha mereka dalam pengembangan Islam di Sepanyok hilang saja bagai mencurahkan air ke daun keladi, meskipun mereka telah menguasai Sepanyol selama masa yang begitu lama (hampir 800 tahun). 

Berbeda dengan perjuangan Rasulullah s.a.w.dan Ahlul Baiytnya telah dapat mengembangkan Islam ke seluruh dunia dengan berkesan hingga sampai saat ini. Oleh karena itu marilah kita mengikut perintah Allah dalam Rasulnya dan Imam-Imam yang ternama dalam mencintai Rasulallah s.a.w.dan Ahlul Baiyt Rasulallah s.a.w. Jangan sekali-kali kita mengikuti jejak manusia durjana yang telah menyesatkan Ummat Islam dari zaman ke zaman,d an yang telah memecah belahkan Ummat Islam dengan pekara-perkara yang kecil dan melupakan perkara yang besar.

Insya-Allah jika kita mencintai dan mengasihi Ahlu Baiyt Rasulallah s.a.w, dan berjuang bersama-sama Ahlul Bait dalam menegakkan Kebenaran dan Keadilan, Insya-Allah segala usaha kita akan diberkati Allah dan Ummat Islam akan mencapai Kejayaan di  Dunia
hingga ke Akhirat.

Amin. 

Oleh Ustaz Syed Hasan Alatas

Assalamu’alaikum w.w,

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hahdirat Ilahi, yang telah mewajibkan kepada seluruh kaum Mulimin dan Muslimat, untuk memberikan
kecintaan dan kasih sayang mereka terhadap Nabi s.a.w.dan keluarganya
Ahlulbaiyt, yang telah disucikan Allah s.w.t. seperti tersebut dalam
firman-Nya yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah hendak menghapuskan noda dan kotoran dari kamu sekalian, ahlulbaiyt, dan mensucikan kamu sekalian dengan sesuci-sucinya.”
(al-Quran s.al-Ahzab:33)

Nabi s.a.w.bersabda, “Yang terbaik diantara kamu sekalian ialah yang
terbaik perlakuaannya terhadap ahlulbaiytku, setelah aku kembali kehazirat Allah.” 
(Hadis Sahih  dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan oleh al-Hakim, Abu Ya’la, Abu Nu’aim dan Addailamiy)

Imam Syafi’i r.a. dalam banyak syair beliau telah melahirkan rasa cinta
dan kasih sayang beliau kepada Ahlulbaiyt Rasulallah s.a.w.antara syair
beliau yang banyak itu, beliau pernah bermadah:

“Wahai Ahlulbait Rasulallah !
Kecintaan kepadamu adalah kewajiban dari Allah, yang turun dalam
al-Quran. Cukuplah bukti betapa tingginya kamu sekalian. Tiada sempurna
sholat tanpa shalawat untuk anda sekalian.”

Syeikhul Islam Ibnu Thaimiyah dalam kitab beliau yang bertajuk:
“Al-Washiatul Kubra (wasiat yang terbesar) hal 297 beliau
menerangkan, antara lain:’…….Para anggota keluarga Rasulallah
s.a.w.mempunyai beberapa hak yang wajib dipelihara sebaik-baiknya. Allah
s.w.t. telah memberikan hak kepada mereka untuk menerima seperlima
bahagian dari ghanimah (harta rampasan perang). 

Allah memerintahkan kepada Ummat Islam menyampaikan shalawat kepada mereka bersama shalawat yang disampaikan kepada Rasulallah s.a.w. Juga Nabi Muhammad s.a.w. mengajarkan Ummat Islam supaya berdo’a seperti berikut, “Ya Allah! Limpahkan shalawat kepada Muhammad dan Keluarga Mohammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha Agung. Berkatilah Muhammad dan Keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim……”

Alhamdulillah seruan Allah s.w.t.dan Rasulnya kepada kaum Muslimin dan
Muslimat ramai juga mematuhinya. Mereka bukan saja memberikan kasih
sayang tetapi juga telah bersama-sama Ahlul Baiyt berjuang mati-matian
dalam menegakkan dan memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan. Dalam
menyelamatkan Ummat manusia dari penindasan orang-orang yang zalim, yang senantiasa memperturutkan Hawa Nafsu Jahat dan melanggar Perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga akhirnya Alulbaiyt dan pengikut setianya mencapai kemenangan dan terselamatlah Ummat Islam dari kehancuran dan
kebinasaan. Meskipun demikian sepeninggalnya Rasulallah s.a.w.ada juga
manusia durjana yang menjadi budak Hawa Nafsu jahat. Mereka tidak
segan-segan melakukan berbagai halangan dan rintangan supaya Dakwah yang dibawa oleh Ahlul Baiyt terhenti, dengan melakukan berbagai halangan dan rintangan, malah dengan tidak henti-hentinya mereka ini menangkap malah menganiaya Alul Baiyt, dan penyokong penyokong mereka. Malah ada dengan kejamnya telah membantai hampir habis  keluarga Rasulallah s.a.w., seperti yang dilakukan oleh Ma’awiyah bin Abi Sofyan, Yazid bin Ma’awiyah dan anak cucunya. Sehingga mimbar Masjid mereka jadikan tempat mencaci maki dan menghina Ahlul Bait Rasulullah s.a.w. Kecuali Umar bin Abdul Aziz yang telah memberhentikan penghinaan dan penganiayaan yang tidak pada tempatnya itu.

Rasulullah s.a.w.telah mengampuni ayah Ma’awiyah yang bernama Abu Sofyan, malah telah mengampuni juga ibunya yang bernama Hindun yang bukan saja telah membunuh saidina Hamzah bapa saudara Nabi s.a.w, malah telah membelah dada Saidina Hamzah dan memakan hatinya. Sungguh berbeda amalan yang telah dilakukan Rasulallah s.a.w.dan Ahlul Baiyt terhadap Abu Sofyan dan isterinya Hindun jika dibandingkan dengan amal perbuatan yang telah dilakukan oleh Abu Sofyan dan isterinya serta anak cucunya, kecuali Umar bin Abdul Aziz. 

Umar bin Abdul Aziz  telah mendapat kesadaran dan pentunjuk Allah dan menghentikan perbuatan diluar perikemanusiaan yang telah mereka lakukan kepada Ahlul Baiyt. Meskipun demikian segala perbuatan mereka menjadi sia-sia saja, dan akhirnya mereka menemui kehancuran.

Kerajaan Bani Umaiyah telah didmusnahkan Allah s.w.t. kuburannya saja begitu dihinakan Allah. Segala usaha mereka dalam pengembangan Islam di Sepanyok hilang saja bagai mencurahkan air ke daun keladi, meskipun mereka telah menguasai Sepanyol selama masa yang begitu lama (hampir 800 tahun). 

Berbeda dengan perjuangan Rasulullah s.a.w.dan Ahlul Baiytnya telah dapat mengembangkan Islam ke seluruh dunia dengan berkesan hingga sampai saat ini. Oleh karena itu marilah kita mengikut perintah Allah dalam Rasulnya dan Imam-Imam yang ternama dalam mencintai Rasulallah s.a.w.dan Ahlul Baiyt Rasulallah s.a.w. Jangan sekali-kali kita mengikuti jejak manusia durjana yang telah menyesatkan Ummat Islam dari zaman ke zaman,d an yang telah memecah belahkan Ummat Islam dengan pekara-perkara yang kecil dan melupakan perkara yang besar.

Insya-Allah jika kita mencintai dan mengasihi Ahlu Baiyt Rasulallah s.a.w, dan berjuang bersama-sama Ahlul Bait dalam menegakkan Kebenaran dan Keadilan, Insya-Allah segala usaha kita akan diberkati Allah dan Ummat Islam akan mencapai Kejayaan di  Dunia
hingga ke Akhirat.

Amin.

Iklan

4 Juli 2009 - Posted by | Islami |

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: